Topic : DMCVTS

PVChem phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại DMC-VTS

PVChem phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại DMC-VTS

Doanh nghiệp 26/05/2023, 07:27

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem, mã chứng khoán: PVC) vừa ra nghị quyết về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của PVChem tại Công ty TNHH Liên doanh DMC-VTS.