Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (25/10): SGT dự kiến chào bán tối đa 74 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (25/10): SGT dự kiến chào bán tối đa 74 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Doanh nghiệp 25/10/2022, 18:35

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (25/10): SGT dự kiến chào bán tối đa 74 triệu cp; Viet Capital Bank lãi trước thuế 9 tháng hơn 423 tỷ đồng...