Topic : Dragon EHome

TP. HCM động thổ Dự án Chung cư Nhà ở xã hội Dragon E-Home Thành phố Thủ Đức

TP. HCM động thổ Dự án Chung cư Nhà ở xã hội Dragon E-Home Thành phố Thủ Đức

Bất động sản 31/08/2022, 17:16

Sáng ngày 31/8/2022, dự án nhà ở xã hội (NOXH) thế hệ mới Dragon E-Home thuộc khu đô thị Dragon Village, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức đã được động thổ xây dựng.