Topic : Enron Corp

Câu chuyện phía sau và hệ lụy từ sự sụp đổ của FTX

Câu chuyện phía sau và hệ lụy từ sự sụp đổ của FTX

Tài chính - Ngân hàng 14/11/2022, 22:06

FTX cho biết họ đã chuyển giao quyền kiểm soát công ty cho John J. Ray III, chuyên gia tái cấu trúc tài sản, người xử lý việc thanh lý Enron Corp - một trong...