Topic : Gen Z

Ngân hàng thuần số cho phép khách hàng xây dựng lộ trình đầu tư từ 10.000 đồng

Ngân hàng thuần số cho phép khách hàng xây dựng lộ trình đầu tư từ 10.000 đồng

Tài chính - Ngân hàng 09/11/2022, 17:25

Các giải pháp FinTech ngày càng phổ biến và mang lại nhiều tiện lợi cho người dùng, trong đó, nổi bật là giải pháp TNEX cho phép những người dùng...