Thị trường bất động sản có nhiều cơ hội 'tan băng' trong năm 2023

Thị trường bất động sản có nhiều cơ hội 'tan băng' trong năm 2023

Bất động sản 01/03/2023, 10:58

Những quyết sách được Chính phủ ban hành và triển khai quyết liệt trong thời gian gần đây đã tạo dựng lòng tin về đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản...