Tăng giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Tăng giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Bất động sản 08/05/2024, 13:55

Tăng giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là một trong những điểm mới có lợi đáng chú ý đối với người dân khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Giá đất bồi thường GPMB sân bay Long Thành thấp nhất là 161.000 đồng/m2

Giá đất bồi thường GPMB sân bay Long Thành thấp nhất là 161.000 đồng/m2

Bất động sản 20/04/2020, 16:58

Đối với đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản..., tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đền bù từ 161.000 đồng đến 360.000 đồng/m2.