Giá heo hơi hôm nay 11/9: Thị trường lặng sóng

Giá heo hơi hôm nay 11/9: Thị trường lặng sóng

Hàng hoá - Tiêu dùng 11/09/2023, 09:42

Giá heo hơi hôm nay 11/9 lặng sóng trên cả ba miền.

Giá heo hơi hôm nay 6/9: Đảo chiều tăng rải rác

Giá heo hơi hôm nay 6/9: Đảo chiều tăng rải rác

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/09/2023, 09:40

Giá heo hơi hôm nay 6/9 ghi nhận tăng 1.000 tại miền Bắc; miền Trung và miền Nam ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 1/8: Chững lại và đi ngang

Giá heo hơi hôm nay 1/8: Chững lại và đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/08/2023, 10:16

Giá heo hơi hôm nay 1/8 chững lại và đi ngang trên toàn vùng

Giá heo hơi hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm

Giá heo hơi hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/07/2023, 09:44

Giá heo hơi hôm nay 28/7 tiếp đà giảm 1.000 đồng - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 22/7: Giảm rải rác trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay 22/7: Giảm rải rác trên cả nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/07/2023, 10:02

Giá heo hơi hôm nay 22/7 giảm từ 1.000 đồng - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 20/7: Giảm rải rác

Giá heo hơi hôm nay 20/7: Giảm rải rác

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/07/2023, 09:36

Giá heo hơi hôm nay 20/7 ghi nhận giảm cao nhất 2.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay 17/7: Đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 17/7: Đi ngang trên diện rộng

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/07/2023, 09:44

Giá heo hơi hôm nay 17/7 đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 24/6: Ổn định ở cả 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 24/6: Ổn định ở cả 3 miền

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/06/2023, 10:20

Giá heo hơi hôm nay 24/6 ổn định cả 3 miền và cao nhất 63.000 đồng/k

Giá heo hơi hôm nay 22/6: Tăng ở cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay 22/6: Tăng ở cả ba miền

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/06/2023, 10:25

Giá heo hơi hôm nay 22/6 tăng cao nhất 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/6: Tăng cao nhất 2.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 21/6: Tăng cao nhất 2.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 21/06/2023, 09:36

Giá heo hơi hôm nay 21/6 tăng cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 20/6: Tăng rải rác

Giá heo hơi hôm nay 20/6: Tăng rải rác

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/06/2023, 09:47

Giá heo hơi hôm nay 20/6 tăng rải rác một số địa phương

Giá heo hơi hôm nay 17/6: Tiếp tục tăng 1.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 17/6: Tiếp tục tăng 1.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/06/2023, 10:30

Giá heo hơi hôm nay 17/6 tăng rải rác 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 16/6: Tăng mạnh nhất ở miền Trung

Giá heo hơi hôm nay 16/6: Tăng mạnh nhất ở miền Trung

Hàng hoá - Tiêu dùng 16/06/2023, 09:42

Giá heo hơi hôm nay 16/6 tăng từ 1.000 đồng - 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/6: Tăng trở lại

Giá heo hơi hôm nay 14/6: Tăng trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/06/2023, 09:39

Giá heo hơi hôm nay 14/6 giá heo hơi trong khoảng từ 56.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 13/6: Biến động không đồng nhất tại 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 13/6: Biến động không đồng nhất tại 3 miền

Hàng hoá - Tiêu dùng 13/06/2023, 09:33

Giá heo hơi hôm nay 13/6 biến động từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng tại 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 9/6: Biến động trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 9/6: Biến động trái chiều

Hàng hoá - Tiêu dùng 09/06/2023, 10:05

Giá heo hơi hôm nay 9/6 tăng giảm trái chiều từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/6: Tiếp đà giảm tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay 3/6: Tiếp đà giảm tại nhiều địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 03/06/2023, 09:37

Giá heo hơi hôm nay 3/6 ​​​​​​​giảm 1.000 đồng/kg trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 2/6: Điều chỉnh giảm 1.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 2/6: Điều chỉnh giảm 1.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/06/2023, 10:02

Giá heo hơi hôm nay 2/6 giảm rải rác ở cả 3 miền.

Giá heo hơi hôm nay 24/5: Tăng cao nhất 3.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 24/5: Tăng cao nhất 3.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/05/2023, 10:07

Giá heo hơi hôm nay 24/5 tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại miền Trung và Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay 23/5: Ghi nhận mức tăng cao nhất từ đầu năm

Giá heo hơi hôm nay 23/5: Ghi nhận mức tăng cao nhất từ đầu năm

Hàng hoá - Tiêu dùng 23/05/2023, 09:44

Giá heo hơi hôm nay 23/5 ghi nhận mức tăng cao nhất từ đầu năm là 6.000 đồng.