Topic : giảm

Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023

Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023

Tin nóng 18/04/2023, 10:07

Bộ Tài chính đề xuất, năm 2023, giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%...