Topic : Hà Nội

Hà Nội sẽ như thế nào khi là Thành phố thông minh vào năm 2030?

Hà Nội sẽ như thế nào khi là Thành phố thông minh vào năm 2030?

Bất động sản 24/01/2023, 15:02

Thành phố sẽ cần phải đạt được vào năm 2030 như: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP Hà Nội trên 40%. Tỷ trọng kinh tế số từng ngành, lĩnh vực tối thiểu 20%.