TP Hồ Chí Minh: Vẫn còn tình trạng trục lơi, bán sai đối tượng tại các dự án nhà ở xã hội

TP Hồ Chí Minh: Vẫn còn tình trạng trục lơi, bán sai đối tượng tại các dự án nhà ở xã hội

Bất động sản 18/08/2021, 16:29

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, trong 5 dự án nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh phát hiện 85 trường hợp người được mua, thuê nhà ở xã hội có dấu hiệu đã có nhà ở nhưng vẫn làm hồ sơ.