Tin bất động sản ngày 20/3: 40 doanh nghiệp khảo sát các khu công nghiệp tại Bình Phước

Tin bất động sản ngày 20/3: 40 doanh nghiệp khảo sát các khu công nghiệp tại Bình Phước

Bất động sản 20/03/2023, 11:17

Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu cảng cạn VSICO hơn 236,6 tỷ đồng;Hải Dương xin thu hồi...