Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho các bộ ngành

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho các bộ ngành

Tài chính - Ngân hàng 16/03/2023, 07:51

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định 215/QĐ-TTg về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025...