Kinh Bắc huy động hơn 600 tỷ đồng từ công ty con trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Kinh Bắc huy động hơn 600 tỷ đồng từ công ty con trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Doanh nghiệp 20/12/2022, 16:01

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua nghị quyết về việc vay vốn công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang.