Các nhà đầu tư đổ xô mua vàng khi khủng hoảng ngân hàng Mỹ ngày càng trầm trọng

Các nhà đầu tư đổ xô mua vàng khi khủng hoảng ngân hàng Mỹ ngày càng trầm trọng

Tài chính - Ngân hàng 08/05/2023, 15:12

Nhu cầu đối với vàng - kim loại quý được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn tài chính hoặc chính trị, đang tăng lên.