Hà Nội: Cục Thuế sẽ cùng các sở, ngành kiểm tra loạt dự án bất động sản trên địa bàn

Hà Nội: Cục Thuế sẽ cùng các sở, ngành kiểm tra loạt dự án bất động sản trên địa bàn

Bất động sản 02/09/2022, 17:53

Cục Thuế TP Hà Nội sẽ cùng các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư...