Kiểm tra thuế hàng loạt doanh nghiệp “cá mập” bất động sản

Kiểm tra thuế hàng loạt doanh nghiệp “cá mập” bất động sản

Thị Trường 15/09/2023, 14:20

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Quyết định 1326/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2023 với danh sách 42 doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra.

Hà Nội: Cục Thuế sẽ cùng các sở, ngành kiểm tra loạt dự án bất động sản trên địa bàn

Hà Nội: Cục Thuế sẽ cùng các sở, ngành kiểm tra loạt dự án bất động sản trên địa bàn

Bất động sản 02/09/2022, 17:53

Cục Thuế TP Hà Nội sẽ cùng các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư...