Mặc nền kinh tế khó khăn với đồng tiền mất giá kỷ lục, một cổ phiếu vẫn tăng tới gần 800%

Mặc nền kinh tế khó khăn với đồng tiền mất giá kỷ lục, một cổ phiếu vẫn tăng tới gần 800%

Chứng khoán 01/11/2022, 11:11

Dù không được nhiều người biết tên nhưng cổ phiếu một công ty game đã có mức tăng vượt qua tất cả những doanh nghiệp khác để trở thành tốt nhất Nhật Bản năm 2022.