In tên hơn 10.000 cán bộ nhân viên lên tòa nhà, VPBank nhận kỷ lục Việt Nam

In tên hơn 10.000 cán bộ nhân viên lên tòa nhà, VPBank nhận kỷ lục Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng 12/08/2022, 19:15

Ngày 12/8/2022, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao cho VPBank danh hiệu kỷ lục: “Bảng quảng cáo gắn tên cán bộ, nhân viên trên kính tòa nhà...