Chính phủ hỗ trợ 3000 tỷ đồng lãi suất các khoản vay ngân hàng chính sách xã hội

Chính phủ hỗ trợ 3000 tỷ đồng lãi suất các khoản vay ngân hàng chính sách xã hội

Tài chính - Ngân hàng 01/06/2022, 10:18

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay...