89% người tiêu dùng quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng số

89% người tiêu dùng quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng số

Tài chính - Ngân hàng 23/09/2022, 11:10

Hầu hết người tiêu dùng Việt Nam đã chuyển sang quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng số, như thanh toán hóa đơn, chuyển khoản ngân hàng,...