Người dân được chuyển tiền ra nước ngoài tối đa bao nhiêu USD/lần?

Người dân được chuyển tiền ra nước ngoài tối đa bao nhiêu USD/lần?

Tài chính - Ngân hàng 13/02/2023, 07:52

Theo Thông tư số 20 của Ngân hàng Nhà nước quy định, mức ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài tối đa không vượt quá 50.000 USD...