Đề xuất bổ sung thời hạn hoàn thành và di dời khẩn cấp nhà chung cư hư hỏng

Đề xuất bổ sung thời hạn hoàn thành và di dời khẩn cấp nhà chung cư hư hỏng

Bất động sản 01/05/2024, 11:00

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo,...