Khối nợ tại Xây dựng Hòa Bình sụt giảm, dòng tiền kinh doanh dương trở lại

Khối nợ tại Xây dựng Hòa Bình sụt giảm, dòng tiền kinh doanh dương trở lại

Doanh nghiệp 16/05/2023, 09:42

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) tiếp tục báo lỗ sau thuế gần 445 tỷ đồng ngay trong quý đầu năm 2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là...