Topic : ông Forrest Li

Tài sản ba ông chủ Shopee bay hơn 32 tỷ USD

Tài sản ba ông chủ Shopee bay hơn 32 tỷ USD

Doanh nghiệp 21/11/2022, 17:05

Từng là công ty có cổ phiếu tăng trưởng nóng nhất thế giới, cổ phiếu Sea hiện giảm 87% so với mức đỉnh, thổi bay 32 tỷ USD của ba nhà sáng lập.