Phụ nữ đang nắm giữ 1/3 tài sản tư nhân toàn cầu

Phụ nữ đang nắm giữ 1/3 tài sản tư nhân toàn cầu

Câu chuyện doanh nhân 30/03/2023, 10:29

Theo báo cáo của ngân hàng HSBC, phụ nữ đang nắm giữ 1/3 tài sản tư nhân toàn cầu. Ở châu Á, tỷ lệ phụ nữ có khối tài sản lớn đang tiếp tục tăng...