Topic : SVB sụp đổ

SVB sụp đổ đẩy Fed vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

SVB sụp đổ đẩy Fed vào thế "tiến thoái lưỡng nan"

Tài chính - Ngân hàng 14/03/2023, 12:40

Sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và mới đây là Signature Bank, Fed bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa phải theo đuổi mục tiêu lạm phát 2%, vừa...

SVB sụp đổ tồi tệ thế nào: Hàng chục nghìn người có thể không được trả lương vào thứ 2 tới, loạt founder tuyệt vọng...

SVB sụp đổ tồi tệ thế nào: Hàng chục nghìn người có thể không được trả lương vào thứ 2 tới, loạt founder tuyệt vọng...

Tài chính - Ngân hàng 12/03/2023, 07:49

Trường hợp xấu nhất, “hàng chục nghìn người” sẽ không được trả tiền vào tuần tới.