Topic : T

Chu kỳ thanh toán chứng khoán chính thức rút ngắn xuống T+2

Chu kỳ thanh toán chứng khoán chính thức rút ngắn xuống T+2

Chứng khoán 30/08/2022, 21:41

Trước đây, khi mua chứng khoán bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, vào ngày T+0 thì nhà đầu tư phải đợi đến T+3 (tức 3 ngày sau) mới bán được...

Chính thức giao dịch chứng khoán T+2 từ 29/8/2022

Chính thức giao dịch chứng khoán T+2 từ 29/8/2022

Chứng khoán 21/08/2022, 08:24

Theo đó, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.