Sonadezi Châu Đức (SZC): Chi phí tài chính 'ăn mòn' lợi nhuận trong quý 4/2022

Sonadezi Châu Đức (SZC): Chi phí tài chính "ăn mòn" lợi nhuận trong quý 4/2022

Doanh nghiệp 11/02/2023, 08:17

Doanh thu quý 4/2022 của SZC đạt 195,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 44,8% còn 37,6 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí tài chính tăng đột biến.