5 cơn gió ngược có thể làm suy giảm chất lượng tài sản ngành ngân hàng trong năm 2023

5 cơn gió ngược có thể làm suy giảm chất lượng tài sản ngành ngân hàng trong năm 2023

Tài chính - Ngân hàng 06/02/2023, 08:04

Theo BVSC, những cơn gió ngược đã có tác động nhất định lên kết quả kinh doanh quý 4/2022 của ngành ngân hàng.