Tốc độ gia tăng nợ nhóm 2 tại MB chậm lại, thu về hơn 1.900 tỷ từ bán bảo hiểm

Tốc độ gia tăng nợ nhóm 2 tại MB chậm lại, thu về hơn 1.900 tỷ từ bán bảo hiểm

Tài chính - Ngân hàng 23/04/2024, 12:30

Quý I/2024, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã: MBB) thu về hơn 4.600 tỷ đồng lãi sau thuế, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Lãi BIDV 2020 giảm 14% do trích lập, nợ nhóm 5 tăng 45%

Lãi BIDV 2020 giảm 14% do trích lập, nợ nhóm 5 tăng 45%

Tài chính - Ngân hàng 01/02/2021, 22:42

- Lãi trước thuế quý IV giảm 42%, ở mức 2.152 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 8,7%, trong khi tiền gửi tăng 10%.