Cứ 4 người Việt Nam thì có 3 người nhận được tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo tài chính

Cứ 4 người Việt Nam thì có 3 người nhận được tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo tài chính

Tài chính - Ngân hàng 16/12/2022, 00:41

Tập đoàn Bkav cho biết, năm 2022, rất nhiều cá nhân trở thành nạn nhân của các chiêu thức lừa đảo tài chính online. Có thể kể đến như...