Topic : tiền polymer

Anh công bố mẫu tiền giấy mới in hình Vua Charles III

Anh công bố mẫu tiền giấy mới in hình Vua Charles III

Tài chính - Ngân hàng 22/12/2022, 15:07

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) công bố các mẫu thiết kế tiền giấy in hình Vua Charles III, dự kiến đưa vào lưu thông từ giữa năm 2024.