Tiền thưởng cuối năm của ngân hàng giảm sút

Tiền thưởng cuối năm của ngân hàng giảm sút

Tài chính - Ngân hàng 26/12/2022, 18:57

Các ngân hàng ở New York và London đang chuẩn bị cho các khoản tiền thưởng cuối năm, trong khi nhà tuyển dụng ước tính, khoản tiền thưởng năm nay sẽ giảm 30% - 50%...