NHNN cấp tập hút tiền về, gần 49.000 tỷ đến giữa tháng 5 mới trở lại thị trường

NHNN cấp tập hút tiền về, gần 49.000 tỷ đến giữa tháng 5 mới trở lại thị trường

Tài chính - Ngân hàng 26/02/2023, 21:39

NHNN tuần qua đã phát hành mới tổng cộng gần 140.550 tỷ đồng tín phiếu, trong đó có gần 49.000 tỷ tín phiếu kỳ hạn 91 ngày.