Gia đình Chủ tịch DIC Corp (DIG) cùng cổ đông lớn bán ròng hơn 6% công ty trong một tháng

Gia đình Chủ tịch DIC Corp (DIG) cùng cổ đông lớn bán ròng hơn 6% công ty trong một tháng

Doanh nghiệp 14/11/2022, 22:13

Chỉ trong khoảng một tháng, gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn và cổ đông lớn nhất đã bán ròng tổng cộng gần 39 triệu cổ phiếu DIG, tương đường 6,4%...