Microsoft chính thức khai tử trình duyệt Internet Explorer

Microsoft chính thức khai tử trình duyệt Internet Explorer

Xe và Công nghệ 18/06/2022, 07:12

Microsoft sẽ kết thúc hỗ trợ cho trình duyệt web Internet Explorer trong tuần này.