Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dữ liệu là nguồn tài nguyên quý của quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dữ liệu là nguồn tài nguyên quý của quốc gia

Doanh nghiệp 27/02/2023, 08:04

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ...