Đẳng cấp bền bỉ của xe Nhật là đây: Một chiếc Honda Civic mua 1 năm đã kịp chạy 400.000 km...

Đẳng cấp bền bỉ của xe Nhật là đây: Một chiếc Honda Civic mua 1 năm đã kịp chạy 400.000 km...

Xe và Công nghệ 08/11/2022, 23:44

Chiếc Civic đã chạy trung bình gần 1.000 km mỗi ngày trong 13 tháng qua.