VnFinance
Thứ ba, 10/10/2023, 14:39 PM

CII: Lãnh đạo và người nhà bất ngờ thoái sạch vốn để đầu tư trái phiếu

Trong 6 tháng đầu năm 2023, việc giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản và lợi nhuận chuyển nhượng từ các khoản đầu tư tài chính trong kỳ đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của CII giảm đến 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Vừa mới đây, lãnh đạo và người nhà của CII đã thông báo bán ra toàn bộ cổ phiếu để chuyển sang đầu tư trái phiếu do Công ty phát hành.

CII: Lãnh đạo và người nhà bất ngờ thoái sạch vốn để đầu tư trái phiếu
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) đang hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) được thành lập cuối năm 2001 với ba thành viên sáng lập, các cổ đông bao gồm Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HFIU) góp vốn 45 tỷ đồng (tương đương 15% vốn điều lệ), nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC); Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (VYC) góp vốn 15 tỷ đồng (tương đương 5% vốn điều lệ) và Công Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh (INVESCO) góp vốn 15 tỷ đồng (tương đương 5% vốn điều lệ).

Hiện nay, CII đang hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, sản xuất và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải.

Lãnh đạo và người nhà thoái sạch vốn để đầu tư trái phiếu

Trong thông báo mới nhất, ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII) đã đăng ký thoái toàn bộ hơn 6 triệu cổ phiếu CII thuộc sở hữu, tương ứng 2,13% vốn, sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu vốn tại CII của ông Bình là 0%. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận, thời gian dự kiến từ 10/10 đến 8/11/2023.

Ngoài ông Bình, bà Phạm Thị Thuý Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình cũng đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,41%, về còn 0% vốn điều lệ. Lý do được ông Lê Quốc Bình và vợ đưa ra để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301 do Công ty phát hành.

Theo thông báo từ CII, ngày 16/10 tới đây, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chốt danh sách cổ tức thực hiện quyền mua trái phiếu, tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và thời gian đặt mua, nộp tiền từ ngày 26/10 đến ngày 15/11/2023.

>>> Doanh nghiệp xin lùi ngày trả cổ tức vì kinh doanh gặp khó

CII: Lãnh đạo và người nhà bất ngờ thoái sạch vốn để đầu tư trái phiếu
CII lên kế hoạch huy động 4.500 tỷ đồng trái phiếu từ cổ đông.
 

Theo đó, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10%/năm trong 4 kỳ đầu tiên và sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng 2,5%/năm cộng với lãi suất bình quân tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tổng số tiền huy động dự kiến 2.840,2 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Công ty dùng 1.640,2 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành; và còn lại 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu CII giảm 0.56%, qua đó đưa thị giá của CII đạt 17.900 đồng/cổ phiếu, đáng chú ý, trong gần một tháng trở lại đây, thị giá CII đã giảm hơn 22%.

Kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính ảm đạm

Xét về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2023, trong 6 tháng đầu năm, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.591 tỷ đồng, giảm 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của CII giảm chủ yếu tới từ doanh thu từ hoạt động xây dựng, duy tu công trình với mức sụt giảm 75%, đạt 65,6 tỷ đồng, bên cạnh đó, trong kỳ, doanh thu từ cung cấp dịch vụ giảm hơn 31 tỷ đồng. Hai khoản mục doanh thu thu phí giao thông và doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đầu doanh thu của CII, lần lượt đóng góp 713 tỷ và 708 tỷ đồng cho cơ cấu doanh thu nửa đầu năm 2023.

CII: Lãnh đạo và người nhà bất ngờ thoái sạch vốn để đầu tư trái phiếu
Tình hình kinh doanh sản xuất của CII trong 6 tháng đầu năm 2023.
 

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của CII giảm 39,2%, xuống còn 679,8 tỷ đồng, trong đó nguyên nhân phần lớn tới từ giảm lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính giảm 78,4%, đạt 171,9 tỷ đồng trong kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của CII trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 82,3%, đạt 154,4 tỷ đồng.

Kết quả, công ty lãi sau thuế 117,8 tỷ, giảm đến 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Giải trình cho kết quả sụt giảm này, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chủ yếu là do giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản và lợi nhuận chuyển nhượng từ các khoản đầu tư tài chính trong kỳ.

Với mục tiêu đặt ra trong năm 2023 đưa về doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 469 tỷ đồng, tính đến thời điểm kết thúc nửa đầu năm 2023, CII mới chỉ đạt 30,8% kế hoạch doanh thu và 24,9% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của CII giảm gần 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm, đạt 26.649 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 30%, đạt 7.977 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm phần lớn với 70%, đạt 18.672 tỷ đồng.

Trong tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của CII tính đến ngày 30/6 đều ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt tăng 97,1% và 51,5%, tương đương đạt 543,6 tỷ đồng và 952,4 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn hỗ trợ vốn với hơn 5.081 tỷ đồng, tăng 400 tỷ so với hồi đầu năm. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 45,3%, xuống còn 882 tỷ trong kỳ.

Tính đến cuối tháng 6/2023, CII đầu tư 615 tỷ đồng vào chứng khoán khi đầu tư thêm 335 tỷ đồng vào CTCP Tasco (Mã: HUT) và 118 tỷ CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Mã: SII). Ở chiều ngược lại, công ty đã thoái vốn CTCP B.O.O Nước Thủ Đức và Pearl City. Trong kỳ, CII cũng đầu tư tổng hơn 2.400 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của CII tính đến ngày 30/6/2023 đạt 18.542 tỷ đồng, giảm 1.716 tỷ đồng so với thời điểm hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu của CII tới ngày 30/6 đạt 8.106 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng cộng nguồn vốn của doanh nghiệp.


Hàng loạt doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu
Hàng loạt doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu
27/11/2023 Doanh nghiệp

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm, hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 11 tháng năm 2023, trong đó nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Hủy quyết định phá sản đối với Công ty Đức Long Gia Lai
Hủy quyết định phá sản đối với Công ty Đức Long Gia Lai
26/11/2023 Doanh nghiệp

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Công ty...

Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
26/11/2023 Doanh nghiệp

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đang ở mức hơn 205.462 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thời điểm đầu năm; trong đó, tổng dư nợ vay tài chính là...

Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm
Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm
24/11/2023 Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán FLC) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống nhưng lý do vị lãnh đạo này rời ghế chưa được công bố.

Vì sao Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế?
Vì sao Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế?
23/11/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang xử phạt và truy thu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (mã chứng khoán: DTG) số tiền 531 triệu đồng do xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định dẫn đến tăng số thuế chênh lệch.

Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
23/11/2023 Doanh nghiệp

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số khủng gây choáng
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số khủng gây choáng
22/11/2023 Doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm có dự mưu từ trước; được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công....

PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB
PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB
22/11/2023 Doanh nghiệp

Thỏa thuận được ký kết trên tinh thần ba bên sẽ tạo điều kiện tối đa, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với quy mô, năng lực của mỗi đơn vị.

10 tháng PNJ hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
10 tháng PNJ hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
21/11/2023 Doanh nghiệp

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu 35.598 tỷ đồng doanh thu, 1.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được sau 10 tháng, PNJ đạt 74% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty con của Masan phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu
Công ty con của Masan phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu
21/11/2023 Doanh nghiệp

Đây là các lô trái phiếu có lãi suất kết hợp 10,8%/năm và được mua lại theo quyền chọn mua của tổ chức phát hành.

Tập đoàn Thành Nam: Lợi nhuận giảm, cưỡng chế nợ thuế hơn 20 tỷ đồng
Tập đoàn Thành Nam: Lợi nhuận giảm, cưỡng chế nợ thuế hơn 20 tỷ đồng
20/11/2023 Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Thành Nam lỗ trước thuế 24,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 109 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả kinh doanh kém sắc...

Thép Pomina: Kinh doanh lỗ lớn kéo dài, người thân lãnh đạo ồ ạt thoái vốn
Thép Pomina: Kinh doanh lỗ lớn kéo dài, người thân lãnh đạo ồ ạt thoái vốn
20/11/2023 Doanh nghiệp

Động thái thoái vốn liên tục của người nhà Chủ tịch HĐQT Đỗ Duy Thái diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của POM liên tục lao dốc và ghi nhận lỗ lớn...

Vars: Doanh nghiệp bất động sản nên bán bớt tài sản để trả nợ trái phiếu
Vars: Doanh nghiệp bất động sản nên bán bớt tài sản để trả nợ trái phiếu
20/11/2023 Doanh nghiệp

Việc gia hạn thời gian trả nợ chỉ giúp doanh nghiệp có thời gian ổn định lại sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu lại nợ doanh nghiệp để phục hồi...

Sức mua yếu, cuộc đua lợi nhuận của nhóm 'ông lớn' bán lẻ công nghệ đang ra sao?
Sức mua yếu, cuộc đua lợi nhuận của nhóm "ông lớn" bán lẻ công nghệ đang ra sao?
20/11/2023 Doanh nghiệp

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận các doanh nghiệp bán lẻ công nghệ như Thế giới Di động (MWG) u ám nhất kể từ khi lên sàn,...

Petrovietnam tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500
Petrovietnam tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500
18/11/2023 Doanh nghiệp

Ngày 17/11, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...

Các nhà phát triển muốn rót 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng
Các nhà phát triển muốn rót 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng
17/11/2023 Doanh nghiệp

Các nhà thầu phát triển mỏ Sư Tử Trắng đang cân nhắc khoản đầu tư 1,3 tỷ USD để tiếp tục dự án Lô 15-1, bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam, người phát ngôn...

Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
16/11/2023 Doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm 10 tháng ước đạt 184,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2022...

Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương
Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương
16/11/2023 Doanh nghiệp

Dự án Thuận An 1 và 2 có tổng diện tích đất 4,47 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự kiến khoảng 6.500 căn hộ căn hộ,...

Quên công bố thông tin về trái phiếu, “ông chủ” dự án HPC Landmark 105 Hà Nội bị xử phạt
Quên công bố thông tin về trái phiếu, “ông chủ” dự án HPC Landmark 105 Hà Nội bị xử phạt
16/11/2023 Doanh nghiệp

Nguyên nhân chậm công bố được lý giải là do chưa nắm rõ các quy định về công bố thông tin định kỳ với doanh nghiệp phát hành trái phiếu...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn