Hơn 77.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường 4 tháng đầu năm

Hơn 77.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường 4 tháng đầu năm

Doanh nghiệp 03/05/2023, 09:48

Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, có tới 77.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường.