HoSE công bố 65 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý 1/2023

HoSE công bố 65 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý 1/2023

Chứng khoán 04/01/2023, 10:06

Số lượng trong danh sách tăng thêm 3 mã so với danh sách hồi quý 4/2022, chủ yếu vẫn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát.