'An toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng là trọng tâm điều hành'

"An toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng là trọng tâm điều hành"

Tài chính - Ngân hàng 25/01/2023, 08:15

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Một trong những trọng tâm trong điều hành là đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.