Topic : bán chênh

Môi giới bất động sản bán chênh, đẩy nhà đầu tư vào thế khó

Môi giới bất động sản bán chênh, đẩy nhà đầu tư vào thế khó

Bất động sản 15/11/2022, 11:35

Thị trường bất động sản gặp tình trạng thanh khoản khó, nhiều nhà đầu tư giảm giá nhằm thoát hàng sớm. Song, môi giới lại bán chênh, đẩy các nhà đầu tư vào thế khó...