Nhận diện 4 rủi ro của bảo hiểm liên kết ngân hàng

Nhận diện 4 rủi ro của bảo hiểm liên kết ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 01/08/2022, 06:41

Theo TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiên tệ quốc gia, bảo hiểm liên kết ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ nhưng cần nhận diện 4 rủi ro...