Topic : Bảo Ngọc

UBCKNN xử phạt doanh nghiệp bánh Bảo Ngọc 225 triệu đồng

UBCKNN xử phạt doanh nghiệp bánh Bảo Ngọc 225 triệu đồng

Doanh nghiệp 17/11/2022, 15:21

Ngày 14/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 850/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc...