Sớm nhất cuối năm 2023 thị trường bất động sản mới xuất hiện tín hiệu 'đảo chiều'?

Sớm nhất cuối năm 2023 thị trường bất động sản mới xuất hiện tín hiệu 'đảo chiều'?

Bất động sản 14/12/2022, 22:13

Sớm nhất đến cuối năm 2023, hoặc trong kịch bản thận trọng, đến quý 2/2024 thị trường bất động sản sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều...