Nỗi buồn môi giới bất động sản: “Tết này không có tiền về quê”

Nỗi buồn môi giới bất động sản: “Tết này không có tiền về quê”

Bất động sản 13/12/2022, 08:38

Đó là chia sẻ của anh Th, một môi giới BĐS lâu năm tại Tp.HCM. Đây cũng là năm duy nhất anh không về quê ăn Tết vì không có tiền...