Hai tổ chức nước ngoài liên quan đến lãnh đạo Nhà Khang Điền thoái sạch vốn

Hai tổ chức nước ngoài liên quan đến lãnh đạo Nhà Khang Điền thoái sạch vốn

Doanh nghiệp 30/12/2022, 23:06

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của hai tổ chức nước ngoài...