2 doanh nghiệp bất động sản đồng loạt phát hành tổng cộng 7.000 tỷ đồng trái phiếu

2 doanh nghiệp bất động sản đồng loạt phát hành tổng cộng 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Bất động sản 15/03/2023, 07:15

Trong cùng ngày 10/3, liên tiếp 2 doanh nghiệp bất động sản công bố huy động thành công tổng cộng 7.000 tỷ đồng trái phiếu.