Đánh thuế căn nhà thứ 2 tại TPHCM có thể khiến thị trường “ngủ đông”

Đánh thuế căn nhà thứ 2 tại TPHCM có thể khiến thị trường “ngủ đông”

Bất động sản 19/02/2023, 15:08

Bất động sản càng gần trung tâm càng có giá trị sử dụng thực cao. Bất động sản càng ở xa càng có giá trị sử dụng thấp, đa số mang tính đầu cơ...